Archive | August 2, 2019

The fault in our stars (Chapter 11)

CHAPTER ELEVEN I think he must have fallen asleep. I did, eventually, and woke to the landing gear coming down. My mouth tasted horrible, and I tried to keep it shut for fear of poisoning the airplane. I looked over at Augustus, who was staring out the window, and as we dipped below the low-hung […]

Khi lỗi thuộc vể các vì sao (Chương 11)

CHƯƠNG 11 Tôi nghĩ chắc anh đã thiu thiu ngủ rồi. Rốt cuộc tôi cũng chợp mắt được và chỉ bị đánh thức khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Miệng tôi đắng nghét làm tôi không dám nói chuyện vì sợ sẽ đầu độc cả khoang hành khách. Tôi nhìn qua chỗ anh Augustus, […]

Little Women (Chapter 19)

CHAPTER NINETEEN AMY’S WILL While these things were happening at home, Amy was having hard times at Aunt March’s. She felt her exile deeply, and for the first time in her life, realized how much she was beloved and petted at home. Aunt March never petted any one; she did not approve of it, but […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 19)

CHƯƠNG 19 NGÔI NHÀ XINH XẮN Hơn một năm trôi qua kể từ buổi tối mùa đông,gia đình March cùng Laurie và John Brooke quây quầy chuyện trò bên lò sưởi ấm áp dạo ấy. John Brooke vẫn ngày ngày cần mẫn làm việc,dành dụm tiền,hy vọng chẳng lâu nữa mình sẽ mua được cho […]

Vanity Fair (Chapter 19)

CHAPTER XIX Miss Crawley at Nurse We have seen how Mrs. Firkin, the lady’s maid, as soon as any event of importance to the Crawley family came to her knowledge, felt bound to communicate it to Mrs. Bute Crawley, at the Rectory; and have before mentioned how particularly kind and attentive that good-natured lady was […]

Hội chợ phù hoa (Chương 19)

CHƯƠNG 19 BÀ CRAWLEY DƯỠNG BỆNH Chúng ta đã biết bà Firkin, người hầu phòng của bà Crawley sẵn sàng báo tin tức về bất cứ chuyện gì đáng chú ý xảy ra trong gia đình này cho bà Bute ở Nhà thờ. Chúng ta lại cũng đã thấy bà này tỏ ý vì nể […]