Archive | August 2019

Cuốn theo chiều gió (Chương 18)

Chương 18 Lần đầu tiên từ khi xảy ra chiến tranh, Atlanta nghe thấy tiếng súng của chiến trận. Từ sáng sớm, trước khi thành phố tỉnh dậy, người ta đã phân biệt được từ xa, từ phía núi Kennesaw, một tiếng gầm nhỏ, tiếng nổ của súng đại bác mà người ta tưởng như […]

Gone with the wind (Chapter 18)

Chapter 18 For the first time since the war began, Atlanta could hear the sound of battle. In the early morning hours before the noises of the town awoke, the cannon at Kennesaw Mountain could be heard faintly, far away, a low dim booming that might have passed for summer thunder. Occasionally it was loud […]

Vanity Fair (Chapter 49)

CHAPTER XLIX In Which We Enjoy Three Courses and a Dessert When the ladies of Gaunt House were at breakfast that morning, Lord Steyne (who took his chocolate in private and seldom disturbed the females of his household, or saw them except upon public days, or when they crossed each other in the hall, or […]

Hội chợ phù hoa (Chương 49)

Chương 49 BỮA ĂN BA MÓN VÀ MỘT MÓN TRÁNG MIỆNG Sáng hôm ấy các phu nhân ở lâu đài Gaunt đang dùng bữa sáng thì hầu tước Steyne bước vào (lão có thói quen dùng bữa sáng một mình, ít khi muốn làm phiền đến đám đàn bà trong nhà; những dịp lão gặp […]

Memories of My Melancholy Whores (Chapter 3)

Memories of My Melancholy Whores Gabriel Garcia Marquez Chapter 3 What could her name be? The owner hadn’t told me. When she talked about her to me she said only: the girl, la niٌa. And I had turned that into a given name, like girl of my dreams, or the smallest of the caravels. Besides, […]

Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (Chương 3)

Chương 3 Con bé có thể tên là gì nhỉ? Bà chủ nhà không nói cho tôi biết. Khi nói về nó bà ta chỉ kêu là: bé gái. Và thế là tôi biến từ đó thành một tên cúng cơm, đại khái giống như cách gọi đứa bé gái mắt tròn hoặc con thuyền […]

Memories of My Melancholy Whores (Chapter 2)

Memories of My Melancholy Whores Gabriel Garcia Marquez Chapter 2 I am writing these memories in the little that remains of the library that belonged to my parents, and whose shelves are about to collapse as a result of the patience of bookworms. When all is said and done, for what I still have left […]

Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (Chương 2)

Chương 2 Tôi viết những dòng hồi ức này trong thư phòng bé nhỏ mà bố tôi để lại với những vách tủ đựng sách đang bị mục rỗng vì sự nhẫn nại của bầy mối mọt. Nhưng dù sao đi nữa, để làm nốt những công việc còn lại trên thế gian này tôi […]

Memories of My Melancholy Whores (Chapter 1)

Memories of My Melancholy Whores Gabriel Garcia Marquez Chapter 1 The year I turned ninety, I wanted to give myself the gift of a night of wild love with an adolescent virgin. I thought of Rosa Cabarcas, the owner of an illicit house who would inform her good clients when she had a new girl […]

Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (Chương 1)

Gabriel Garcia Marquez CHƯƠNG 1 Vào cái năm tròn chín mươi tuổi, tôi muốn tự thưởng một đêm tình cuồng điên với một thiếu nữ còn trinh nguyên. Tôi bỗng nhớ đến Rosa Cabarcas, bà chủ một nhà chứa vốn thường hay báo cho các khách hàng sộp mỗi khi có sẵn một của lạ. […]