Archive | August 13, 2019

Moveable Feast (Chapter 7)

Ernest Hemingway Chapter 7 With Pascin at the Dome It was a lovely evening and I had worked hard all day and left the flat over the sawmill and walked out through the courtyard with the stacked lumber, closed the door, crossed the street and went into the back door of the bakery that fronted […]

Hội hè miên man (Chương 7)

Ernest Hemingway Chương 7 Ngồi ở Dome với Pascin Đó là một chiều tối đẹp, tôi đã làm việc cật lực suốt ngày và bây giờ rời khỏi căn phòng phía trên xưởng cưa, đi ngang qua cái sân chất đầy gỗ, đóng cổng, băng sang đường và theo lối cửa sau của cái tiệm […]

The fault in our stars (Chapter 22)

CHAPTER TWENTY-TWO When we first got there, I sat in the back of the visitation room, a little room of exposed stone walls off to the side of the sanctuary in the Literal Heart of Jesus church. There were maybe eighty chairs set up in the room, and it was two-thirds full but felt one-third […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 22)

CHƯƠNG 22 Khi cả nhà tôi mới đến, tôi ngồi ở phía cuối phòng thăm viếng. Đó là một căn phòng nhỏ với bốn vách tường đá nằm cạnh thánh đường thuộc nhà thờ Trái Tim của Chúa Giêsu. Trong phòng xếp khoảng tám mươi ghế ngồi và khách viếng đã ngồi kín hai phần […]

Little Women (Chapter 30)

CHAPTER THIRTY CONSEQUENCES Mrs. Chester’s fair was so very elegant and select that it was considered a great honor by the young ladies of the neighborhood to be invited to take a table, and everyone was much interested in the matter. Amy was asked, but Jo was not, which was fortunate for all parties, as […]

Vanity Fair (Chapter 30)

CHAPTER XXX “The Girl I Left Behind Me” We do not claim to rank among the military novelists. Our place is with the non-combatants. When the decks are cleared for action we go below and wait meekly. We should only be in the way of the manoeuvres that the gallant fellows are performing overhead. We […]

Hội chợ phù hoa (Chương 30)

CHƯƠNG 30 THIẾP BÊN SONG CỬA, CHÀNG NGOÀI CHÂN MÂY Chúng tôi không dám có ý muốn lạm dự vào hàng những nhà tiểu thuyết quân sự. Chúng tôi là những người dân thường; khi chiến sự xảy ra, chúng tôi sẵn sàng lùi về hậu tuyến và ngoan ngoãn chờ, còn hơn làm quẩn […]