Archive | July 2018

Farmer Boy (Chapter 11)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 11 SPRINGTIME Now breakfast was eaten before dawn, and the sun was rising beyond the dewy meadows when Almanzo drove his team from the barns. He had to stand on a box to lift the heavy collars onto the horses’ shoulders and to slip the bridles over their ears, but he knew how […]

Cậu Bé Quê (Chương 11)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 11  MÙA XUÂN Bây giờ bữa điểm tâm dứt trước lúc bình minh và mặt trời đang vươn lên phía bên kia đồng cỏ còn đẫm sương khi Almanzo dẫn cặp ngựa ra khỏi khu nhà kho. Cậu phải leo lên một cái thùng để nhấc bộ vòng […]

Farmer Boy (Chapter 10)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 10 THE TURN OF THE YEAR The days were growing longer, but the cold was more intense. Father said: “When the days begin to lengthen The cold begins to strengthen.” At last the snow softened a little on the south and west slopes. At noon the icicles dripped. Sap was rising in […]

Cậu Bé Quê (Chương 10)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 10  VÒNG QUAY CỦA NĂM Ngày đang dài hơn nhưng lạnh dữ hơn. Ba đọc: Ngày bắt đầu dài dặc. Tiết lạnh giá buốt hơn. Cuối cùng, tuyết trên các triền phía tây và phía nam mềm xốp một phần. Buổi trưa, những nhủ băng nhỏ giọt. Nhựa […]

Farmer Boy (Chapter 9)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 9 BREAKING THE CALVES Almanzo had been so busy filling the icehouse that he had no time to give the calves another lesson. So on Monday morning he said: “Father, I can’t go to school today, can I? If I don’t work those calves, they will forget how to act.” Father tugged […]

Cậu Bé Quê (Chương 9)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 9 DẠY NHỮNG CON BÊ Almanzo bận rộn chứa đầy nhà chứa đá tới mức không còn thời giờ dạy dỗ mấy con bê của cậu. Vì vậy, vào buổi sáng thứ hai, cậu nói: – Ba, sáng nay con không đi học có được không? Con đã […]

Farmer Boy (Chapter 8)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 8 SUNDAY When Almanzo trudged into the kitchen next morning with two brimming milk-pails, Mother was making stacked pancakes because this was Sunday. The big blue platter on the stove’s hearth was full of plump sausage cakes; Eliza Jane was cutting apple pies and Alice was dishing up the oatmeal, as usual. But the little […]

Cậu Bé Quê (Chương 8)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 8  NGÀY CHỦ NHẬT Sáng hôm sau, khi Almanzo với hai thùng sữa đầy mải miết bước vào nhà bếp thì má đang xếp đống những chiếc bánh xếp vì đã là ngày chủ nhật. Chiếc đĩa sứ lớn màu xanh đặt ngay trước lò đựng đầy những […]

Farmer Boy (Chapter 7)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 7 SATURDAY NIGHT That night was Saturday night. All day long Mother had been baking, and when Almanzo went into the kitchen for the milk-pails, she was still frying doughnuts. The place was full of their hot, brown smell, and the wheaty smell of new bread, the spicy smell of cakes, and the […]

Cậu Bé Quê (Chương7)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 7  ĐÊM THỨ BẢY Đêm đó là đêm thứ bảy. Trọn ngày dài má nướng bánh và khi almanzo mang những thùng sữa vào bếp, má còn đang chiên bánh rán. Một hương vị đậm đà, nóng hổi tràn ngập, mùi thơm bột của những ổ bánh mới; […]