Archive | July 15, 2018

Little House on the Prairie (Chapter 17)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 17 PA GOES TO TOWN Before dawn, Pa went away. When Laura and Mary woke, he was gone and everything was empty and lonely. It was not as though Pa had only gone hunting. He was going to town, and he would not be back for four long […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 17)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 17  BỐ LÊN TỈNH Trước bình minh, Bố đã đi. Khi Laura và Mary thức dậy thì Bố đã đi khỏi và mọi thứ đều hoang vắng quạnh quẽ. Thật khác hẳn những khi Bố đi săn. Bố đang đi lên tỉnh […]

Little House on the Prairie (Chapter 16)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 16 FIRE IN THE CHIMNEY The prairie had changed. Now it was a dark yellow, almost brown, and red streaks of sumac lay across it. The wind wailed in the tan grass, and it whispered sadly across the curly, short buffalo grass. At night the wind sounded like someone […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 16)

  Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder   TẬP 2 – CHƯƠNG 16  LỬA TRONG ỐNG KHÓI Đồng cỏ đã đổi khác. Lúc này nó ngả màu vàng xám gần như nâu và những lá mắc sọc đỏ nằm ngổn ngang. Gió rên rỉ trong những lùm cỏ cháy xém và thổi […]