Archive | July 7, 2018

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 9)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 9 NGỌN LỬA TRONG LÒ SƯỞI Phía ngoài nhà, ngay sát bức vách gỗ đối diện với cửa ra vào. Bố cắt sạch cỏ và dọn sạch bóng một khoảng đất bằng. Bố bắt đầu làm lò sưởi. Rồi Bố và Mẹ […]

Little House on the Prairie (Chapter 8)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 8 TWO STOUT DOORS Laura felt a soft warmth on her face and opened her eyes into morning sunshine. Mary was talking to Ma by the camp fire. Laura ran outdoors, all bare inside her nightgown. There were no wolves to be seen; only their tracks were thick around […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 8)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 8  HAI KHUÔN CỬA DẦY Laura cảm thấy một làn hơi ấm dịu trên mặt và mở mắt ra trong ánh nắng sớm mai. Mary đang trò chuyện với Mẹ bên đống lửa ngoài trời. Laura chạy ra khỏi cửa, chỉ mặc […]