Archive | July 26, 2018

Farmer Boy (Chapter 8)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 8 SUNDAY When Almanzo trudged into the kitchen next morning with two brimming milk-pails, Mother was making stacked pancakes because this was Sunday. The big blue platter on the stove’s hearth was full of plump sausage cakes; Eliza Jane was cutting apple pies and Alice was dishing up the oatmeal, as usual. But the little […]

Cậu Bé Quê (Chương 8)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 8  NGÀY CHỦ NHẬT Sáng hôm sau, khi Almanzo với hai thùng sữa đầy mải miết bước vào nhà bếp thì má đang xếp đống những chiếc bánh xếp vì đã là ngày chủ nhật. Chiếc đĩa sứ lớn màu xanh đặt ngay trước lò đựng đầy những […]

Farmer Boy (Chapter 7)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 7 SATURDAY NIGHT That night was Saturday night. All day long Mother had been baking, and when Almanzo went into the kitchen for the milk-pails, she was still frying doughnuts. The place was full of their hot, brown smell, and the wheaty smell of new bread, the spicy smell of cakes, and the […]

Cậu Bé Quê (Chương7)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 7  ĐÊM THỨ BẢY Đêm đó là đêm thứ bảy. Trọn ngày dài má nướng bánh và khi almanzo mang những thùng sữa vào bếp, má còn đang chiên bánh rán. Một hương vị đậm đà, nóng hổi tràn ngập, mùi thơm bột của những ổ bánh mới; […]

Farmer Boy (Chapter 6)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 6 FILLING THE ICE-HOUSE The weather was so cold that the snow was like sand underfoot. A little water thrown into the air came down as tiny balls of ice. Even on the south side of the house at noon the snow did not soften. This was perfect weather for cutting ice, because […]

Cậu Bé Quê (Chương 6)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 6  CHẤT ĐẦY NHÀ CHỨA ĐÁ Thời tiết lạnh đến nỗi tuyết giống như cát dưới chân. Một giọt nước bay trên không cũng rớt xuống thành một trái cầu băng tí hon. Ngay mé nam ngôi nhà, vào buổi trưa tuyết cũng không mềm hơn. Đây là […]