Archive | March 2023

Mai sau dù có bao giờ… – When the day goes by…

Mai sau dù có bao giờ Tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc   Nghề nghiệp của tôi bây giờ tương đối ổn định. Ðồng lương hàng tháng không nhiều. Dĩ nhiên phải làm thêm một số việc mới đủ sống. Nhưng tất cả những nghề tay trái hiện tại đều không làm tôi vui thú. […]

Vết chân dã tràng – Traces of Sand Crabs

TRỊNH CÔNG SƠNVẾT CHÂN DÃ TRÀNG Tác giả: Ban Mai LNXB VĂN MỚI MỤC LỤC Lời mở đầu của tác giả I. Quá trình nghiên cứu II. Trịnh Công Sơn tiếng hát dã tràng III. Vết chân dã tràng ngàn năm in dấu IV. Trịnh Công Sơn và chiến tranh Việt Nam V. Trịnh Công […]