Archive | August 2018

By The Shores Of Silver Lake (Chaprer 25)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 25 Pa’s Bet That day did not seem real. Laura’s eyelids felt sandy and she yawned all the time, yet she did not feel sleepy. At noon young Mr. Hinz and the two Mr. Harthorns came to dinner. In the afternoon their hammers could be […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 25)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura a Ingalls Wilder CHƯƠNG 25  CUỘC ĐÁNH CÁ CỦA BỐ Hôm đó giống như một ngày không có thật. Mí mắt Laura như có cát và cô ngáp không ngừng dù không cảm thấy buồn ngủ. Buổi trưa người thanh niên tên Hinz và hai người tên Harthon đến ăn […]

By The Shores Of Silver Lake (Chaprer 24)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 24 The Spring Rush “No music tonight,” Pa said that evening at the supper table. “Early to bed and early to rise, and day after tomorrow our claim’s on the homestead.” “I’ll be glad, Charles,” said Ma. After all the bustle of last night and […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 24)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura a Ingalls Wilder CHƯƠNG 24  ĐỢT SÓNG MÙA XUÂN Tối nay không chơi đàn. Bố nói vào bữa ăn tối hôm đó: – Cần ngủ sớm để dậy sớm cho kịp xác nhận quyền làm chủ nông trại vào ngày mốt. Mẹ nói: – Em mừng lắm, Charles. Sau tất […]

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 23)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 23 On The Pilgrim Way One Sunday evening Pa’s fiddle was singing a Sunday tune and they were all singing heartily with it, “When cheerful we meet in our pleasant homeAnd the song of joy is swelling,Do we pause to think of the tears that […]

Ven Bờ Hổ Bạc (Chương 23)

  Ven Bờ Hổ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 23  TRÊN ĐƯỜNG PILGRIM ột tối chủ nhật, cây đàn của Bố đang chơi một điệu ca dành cho ngày chủ nhật và tất cả mọi người đang cùng hát say sưa: Khi đón niềm vui trong ngôi nhà êm ấm Cất tiếng ca vang khúc […]

By The Shores Of Silver Lake (Chaprer 22)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 22 Happy Winter Days The Christmasy feeling lasted day after day. Every morning Mrs. Boast did her breakfast work quickly and came to spend her time with “the other girls,” as she said. She was always merry and full of fun and always so pretty, […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 22)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 22  NHỮNG NGÀY ĐÔNG HẠNH PHÚC Cảm giác ngày Giáng Sinh còn kéo dài nhiều ngày. Mỗi buổi sáng, bà Boast lo bữa ăn sáng thật nhanh và tới tiêu thời giờ với “mấy cô gái khác” như bà ấy nói. Bà ấy luôn vui vẻ, thích […]

By The Shores Of Silver Lake (Chaprer 21)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 21 Merry Christmas When Laura heard the door shut as Pa and Mr. Boast went out to do the morning chores, she dressed chattering in the cold and hurried downstairs to help Ma get breakfast. But Mrs. Boast was helping Ma. The room was warm […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 21)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 21 – GIÁNG SINH VUI VẺ Nghe  tiếng cửa đóng do Bố và ông Boast ra ngoài làm các công việc thường lệ vào buổi sáng. Laura lập cập mặc quần áo trong căn gác lạnh rồi vội vã xuống cầu thang giúp Mẹ làm bữa ăn […]