Archive | August 29, 2018

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 17)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 17 Wolves on Silver Lake There came a night when moonlight shone silver clear. The earth was endless white and the wind was still. Beyond every window the white world stretched far away in frosty glitter, and the sky was a curve of light. Laura […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 17)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 17 NHỮNG CON SÓI TRÊN HỒ NƯỚC BẠC Một đêm trăng chiếu sáng vằng vặc. Mặt đất là một màn trắng vô tận và êm gió. Phía ngoài mỗi ô cửa sổ là một dải màu trắng trải dài trong sương giá lấp lánh và nền trời […]

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 16)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 16 Winter Days The weather grew colder. Silver Lake was frozen. Snow fell, but always the wind blew the ice clean, drifting the snow into the tall grass of the sloughs and driving it into waves on the low shores. On the whole white prairie […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 16)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 16  NHỮNG NGÀY MÙA ĐÔNG Thời tiết lạnh buốt hơn, hồ Nước Bạc đã đông giá. Tuyêt rơi nhưng gió luôn quét sạch mặt băng, thổi tuyết dồn về những đám cỏ cao trong đầm lầy xếp thành những đợt sóng trên các dải bờ thấp. Trên […]

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 15)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 15 The Last Man Out Next morning the sun shone but the wind was colder and there was a feeling of storm in the air. Pa had come from doing the chores and was warming his hands by the stove, while Ma and Laura put […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 15)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 15  NGƯỜI CUỐI CÙNG RA ĐI Sáng hôm sau trời nắng nhưng gió lạnh hơn và cảm giác là sẽ có bão. Bố đã làm xong công việc thường lệ trở về đang hơ ấm bàn tay trên lò bếp trong lúc Mẹ và Laura dọn bàn […]

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 14)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 14 The Surveyors’ House There was no need to pack anything, for the surveyors’ house stood on the north shore of the lake not half a mile from the shanty. Laura could hardly wait to see it. When she had helped to put everything neatly […]

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 12)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 12 Wings Over Silver Lake The weather grew colder and the sky was full of wings and great birds flying. From east to west, from north to south, and as far up into the blue sky as eyes could see, were birds and birds and […]

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 13)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 13 Breaking Camp Now all the vast, low earth rippled softly in gentle colors under a faded sky. Grasses were golden-stemmed, and over the prairie they spread a coverlet of buff and tan and brown and warm brownish gray; only the sloughs were darker with […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 14)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 14  NGÔI NHÀ CỦA NHÂN VIÊN DỊCH LỘ Không  cần phải đóng gói đồ đạc vì ngôi nhà của nhân viên dịch lộ trên bờ hồ phía bắc chỉ cách căn lều khoảng nửa dặm. Laura nôn nóng muốn được thấy ngôi nhà ngay. Khi cô giúp […]