Archive | October 2019

Mưa Hồng – Pink Rose

Mưa Hồng Trời ươm nắng cho mây hồng Mây qua mau em nghiêng sầu Còn mưa xuống như hôm nào Em đến thăm mây âm thầm mang gió lên Người ngồi đó trông mưa nguồn Ôi yêu thương nghe đã buồn Ngoài kia lá như vẫn xanh Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn […]

Ru đời đi nhé – Tenderness

Ru đời đi nhé Có khi mưa ngoài trời Là giọt nước mắt em Đã nương theo vào đời Làm từng nỗi ưu phiền Ngoài phố mùa đông Đôi môi em là đốm lửa hồng Ru đời đi nhé Cho ta nương nhờ lúc thở than Chân đi nằng nặng hoang mang Ta nghe tịch […]

Tình Xa – Faraway Love

Tình Xa Ngày tháng nào đã ra đi Khi ta còn ngồi lại Cuộc tình nào đã ra khơi Ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi Như những dòng sông nhỏ Ôi những dòng sông nhỏ Lời hẹn thề là những cơn mưa Khi bước chân ta về Đêm khuya nhìn […]

Một ngày như mọi ngày – Today As Every Day

Một ngày như mọi ngày Một ngày như mọi ngày Em trả lại đời tôi Một ngày như mọi ngày Ta nhận lời tình cuối Một ngày như mọi ngày đời nhẹ như mây khói Một ngày như mọi ngày Mang nặng hồn tả tơi Một ngày như mọi ngày Nhớ mặt trời đầu môi […]

Gone with the wind (Chapter 58)

Chapter 58 In the time that followed her illness Scarlett noticed a change in Rhett and she was not altogether certain that she liked it. He was sober and quiet and preoccupied. He was at home more often for supper now and he was kinder to the servants and more affectionate to Wade and Ella. […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 58)

Chương 58 Trong thời gian tiếp theo trận ốm của nàng, Xcarlett nhận thấy một sự thay đổi của Rhett và nàng không dám chắc hoàn toàn là nàng có thích thế hay không. Chàng thôi uống rượu, trở nên trầm lặng và ưu tư. Bây giờ, chàng ăn tối ở nhà thướng xuyên hơn, […]

Gone with the wind (Chapter 57)

Chapter 57 It was a pale, thin woman that Rhett put on the Jonesboro train a month later. Wade and Ella, who were to make the trip with her, were silent and uneasy at their mother’s still, white face. They clung close to Prissy, for even to their childish minds there was something frightening in […]

Cuốn theo chiều giờ (Chương 57)

Chương 57 Người phụ nữ mà Rhett đưa lên chuyến xe lửa đi Jonzbơrau, một tháng sau, là một nàng Xcarlett xanh xao, gấy đét. Uêđ và Ilơ cùng đi với mẹ, chúng lặng lẽ và lúng úng trước bộ mặt nhợt nhạt và bất động của nàng. Chúng bám riết lấy Prixti vì ngay […]

Gone with the wind (Chapter 56)

Chapter 56 Rhett was gone for three months and during that time Scarlett had no word from him. She did not know where he was or how long he would be gone. Indeed, she had no idea if he would ever return. During this time, she went about her business with her head high and […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 56)

Chương 56 Rhett đi đã được ba tháng và trong thời gian đó, Xcarlett không nhận được một chữ nào của chàng nàng không biết chàng ở đâu hoặc còn đi đến bao giờ. Thực tình, nàng không biết liệu chàng có trở về nữa hay không. Thời gian này, nàng đi làm việc, đầu […]