Mưa Hồng – Pink Rose

Mưa Hồng

Trời ươm nắng cho mây hồng

Mây qua mau em nghiêng sầu

Còn mưa xuống như hôm nào

Em đến thăm mây âm thầm mang gió lên

Người ngồi đó trông mưa nguồn

Ôi yêu thương nghe đã buồn

Ngoài kia lá như vẫn xanh

Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng

Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao

Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu

Em đi về cầu mưa ướt áo

Đường phượng bay mù không lối vào

Hàng cây lá xanh gần với nhau

Người ngồi xuống mây ngang đầu

Mong em qua bao nhiêu chiều

Vòng tay đã xanh xao nhiều

Ôi tháng năm, gót chân mòn trên phiếm du

Người ngồi xuống xin mưa đầy

Trên hai tay cơn đau dài

Người nằm xuống nghe tiếng ru

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Pink Rain

The sky fills with bright sunlight turning the clouds pink.

The clouds color your pain.

The rain falls on the day you return to me,

While the silent clouds incite the wind.

I sit in admiration of the pouring rain.

Oh! Love consumes grief.

The leaves outside are still shiny and green.

The rushing river lifts up my eternal soul.

Tears roll down your face while the afternoon rain kisses the highest peaks.

A dense enduring fog renders all things invisible.

On your way home, I pray the rain soaks your dress.

The phoenix tree-lined roads are blocked,

By the green rows of trees standing shoulder to shoulder.

I sit in repose as clouds float over my head.

How many evenings have I waited patiently for you?

My eager arms grow so pale and feeble.

Oh! For years the long journey has worn down my weary heels.

I sit and pray for the pouring rain.

My hands ache with a deep dull pain.

I sit back and savor the sweet sound of a lullaby.

How brief this life is!

Why are we so apathetic to life’s miracles?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Mưa Hồng” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: