Ru đời đi nhé – Tenderness

Ru đời đi nhé

Có khi mưa ngoài trời

Là giọt nước mắt em

Đã nương theo vào đời

Làm từng nỗi ưu phiền

Ngoài phố mùa đông

Đôi môi em là đốm lửa hồng

Ru đời đi nhé

Cho ta nương nhờ lúc thở than

Chân đi nằng nặng hoang mang

Ta nghe tịch lặng rơi nhanh

Dưới khe im lìm

Ru đời đi nhé

Ôi môi ngon này giữa trần gian

Ru từng chiếc bóng lênh đênh

Vào giấc ngủ ngon

Cho tôi tay gối mong manh

Cho tôi ôm lấy vai thon.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Tenderness

Outside the pouring rain,

Like the tears rolling down your cheeks,

Brings life to every moment,

And fills it with great sorrow.

Outside the coming winter,

Is warmed by the glowing fire of your lips.

Tenderness!

Give me shelter in my suffering,

As I drag my burdened and tenuous steps.

I hear a profound silence sinking,

Into the deepest crevasse.

Tenderness!

Oh! Your lips are a delectable feast,

Lulling every fleeting shadow,

Into a deep sleep.

Cradle me in your delicate arms,

And let my arms envelop your slender shoulder.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Ru đời đi nhé” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: