Archive | October 17, 2019

Gone with the wind (Chapter 56)

Chapter 56 Rhett was gone for three months and during that time Scarlett had no word from him. She did not know where he was or how long he would be gone. Indeed, she had no idea if he would ever return. During this time, she went about her business with her head high and […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 56)

Chương 56 Rhett đi đã được ba tháng và trong thời gian đó, Xcarlett không nhận được một chữ nào của chàng nàng không biết chàng ở đâu hoặc còn đi đến bao giờ. Thực tình, nàng không biết liệu chàng có trở về nữa hay không. Thời gian này, nàng đi làm việc, đầu […]

Gone with the wind (Chapter 55)

Chapter 55 “Darling, I don’t want any explanation from you and I won’t listen to one,” said Melanie firmly as she gently laid a small hand across Scarlett’s tortured lips and stilled her words. “You insult yourself and Ashley and me by even thinking there could be need of explanations between us. Why, we three […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 55)

Chương 55 Chị thân yêu, em không cần chị phân giải gì hết và em cũng không muốn nghe lời nào hết, Melanie cương quyết nói đồng thời đặt bàn tay nhỏ nhắn lên đôi môi đau đớn của Xcarlett, bịt miệng nàng lại. Thậm chí chị mà nghĩ rằng giữa chúng ta còn cần […]