Archive | October 4, 2019

Gone with the wind (Chapter 51)

Chapter 51 When she was finally able to go out again, Scarlett had Lou lace her into stays as tightly as the strings would pull. Then she passed the tape measure about her waist. Twenty inches! She groaned aloud. That was what having babies did to your figure! Her waist was a large as Aunt […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 51)

Chương 51 Cuối cùng, khi đã có thể ra khỏi nhà, Xcarlett sai Lu nịt coocxê cho mình thật chặt, đến hết mức dải coocxê có thể căng được. Rồi nàng lấy thước dây đo eo mình. Hơn năm mươi phân. Nàng rên lên. Sinh con đẻ cái làm hỏng ” co ” như thể […]

Cho đời chút ơn – Humble Gratitude For Life

Cho đời chút ơn Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa Làm lời lá bay trên đường đi Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia Làm hồng chút môi cho em nhờ Môi thiên đường hót […]