Tình Xa – Faraway Love

Tình Xa

Ngày tháng nào đã ra đi

Khi ta còn ngồi lại

Cuộc tình nào đã ra khơi

Ta còn mãi nơi đây.

Từng người tình bỏ ta đi

Như những dòng sông nhỏ

Ôi những dòng sông nhỏ

Lời hẹn thề là những cơn mưa

Khi bước chân ta về

Đêm khuya nhìn đường phố

Thành phố hoang vu

Như một lần qua cuộc tình

Làm sao em biết đời sống buồn tênh

Đôi khi ta lắng nghe ta

Nghe sóng âm u

Dội vào đời buốt giá

Hồn ta gió cát phù du bay về

Đôi khi trên mái tình ta

Nghe những giọt mưa

Tình réo tình âm thầm

Sầu réo sầu bên bờ vực sâu

Còn thấy gì sáng mai đây

Thôi ta còn bạn bè

Giọt rượu nào mãi chua cay

Trong tình vẫn u mê

Từ một ngày tình ta

Như núi rừng cúi đầu

Ôi tiếng buồn rơi đều

Nhìn lại mình đời đã xanh rêu.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Faraway Love

How many days and months have gone by,

While I have been waiting here?

How many loves have washed out to sea,

While I have been idly sitting?

All of my lovers have left me,

Like meandering rivers.

Oh! Wandering streams!

Promises are like rain.

As my footsteps return home,

Late at night I gaze at the streets.

The city looks completely deserted,

As I once was after a shattered love affair.

Is this how we realize the pain of this life?

Sometimes I listen to myself,

As I listen to the dark waves,

On their journey to a frozen life.

My ephemeral soul soars with the wind and the sand.

At times on the rooftop of love,

I listen to the patter of raindrops.

Love calls out for love in silence.

Misery calls out for misery from the deep abyss.

What will tomorrow bring?

Oh! My friends are my only consolation,

When the drops of wine turn sour and bitter,

Is my love still blind?

One day our love surrenders,

As the forests and mountains acquiesce.

Oh! The cries of lamentation echo steadily!

As I reflect on my life,

I can see that I am in mossy ruin.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình Xa” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: