The Old Man And The Sea (Chapter 4)

The Old Man And The Sea Ernest Hemingway Chapter4 “It was noon when I hooked him,” he said. “And I have never seen him.” He had pushed his straw hat hard down on his head before he hooked the fish and it was cutting his forehead. He was thirsty too and he got down on […]

Ngư Ông Và Biển Cả (Chương 4)

Ngư Ông Và Biển Cả Ernest Hemingway  CHƯƠNG 4 Mình  câu được nó vào quãng trưa”, lão nói.“Nhưng mình chưa được nhìn thấy nó”. Lão đã đẩy chiếc mũ rơm sụp mạnh xuống đầu trước lúc câu được con cá, cái mũ cứa đau trán lão. Lão cũng khát nước bèn quì gối xuống, cẩn […]

The Old Man And The Sea (Chapter 3)

The Old Man And The Sea Ernest Hemingway He shipped his oars and brought a small line from under the bow. It had a wire leader and a medium-sized hook and he baited it with one of the sardines. He let it go over the side and then made it fast to a ring bolt […]

My Old Man

My Old Man by Ernest Hemingway My Old Man was published in Hemingway’s collection, Three Stories and Ten Poems(1923). I guess looking at it now my old man was cut out for a fat guy, one of those regular little roly fat guys you see around, but he sure never got that way, except a little toward the […]

Ngư Ông và Biển Cả (Chương 3)

Ngư Ông và Biển Cả Ernest Hemingway CHƯƠNG 8 Lão dừng chèo, lôi ra sợi dây câu nhỏ đằng mũi thuyền. Dây câu này có đáy thép và lưỡi câu cỡ trung bình, lão móc mồi bằng một con mòi. Lão buông câu qua mạn thuyền rồi buộc nó vào cái khoen đằng sau lái. […]

The Old Man and The Sea (Chapter 2)

The Old Man and The Sea Ernest Hemingway Chapter 2 He used to come to the Terrace sometimes too in the older days. But he was rough and harsh-spoken and difficult when he was drinking. His mind was on horses as well as baseball. At least he carried lists of horses at all times in […]

Ngư Ông và Biển Cả (Chương 2)

Ngư Ông và Biển Cả Ernest Hemingway CHƯƠNG 2 Thỉnh thoảng vào những ngày xa xưa ấy, anh ta thường đến Terrace. Nhưng khi đã rượu vào thì anh ta nóng nảy, nói năng nhát gừng và khó đăm đăm. Đầu óc anh ta dồn hết cả vào ngựa và bóng chày. Lúc nào anh […]

The Old Man And The Sea (Chapter 1)

The Old Man And The Sea Ernest Hemingway Chapter 1 He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty-four days now without taking a fish. In the first forty days a boy had been with him. But after forty days without a fish the […]

Ngư Ông Và Biển Cả (Chương 1)

 Ngư Ông  Và Biển Cả Ernest Hemingway Chương 1 Lão u đã già, một mình một thuyền câu cá trên dòng Nhiệt lưu và đã tám mươi tư ngày qua lão không bắt được lấy một mống cá nào. Bốn mươi ngày đầu thằng bé đi với lão. Nhưng sau bốn mươi ngày không câu được […]

Gatsby Vĩ Đại (Chương 9)

 Đọc Truyện Online >>Tiểu Thuyết >> Gatsby vĩ đại >> Chương 09 part 1 Trước    /19 GO   Sau  Gatsby Vĩ Đại  F. Scott Fitzgerald  Chương 9 Đã hai năm qua, nay tôi chỉ nhớ về những giờ còn lại của ngày hôm ấy, đêm hôm ấy và ngày hôm sau như là một chuỗi người tấp nập ra vào không ngớt qua cổng nhà […]