Memoirs of a Geisha (Chapter 11)

Chapter eleven I should explain just what Mameha meant by “older sister,” even though at the time, I hardly knew much about it myself. By the time a girl is finally ready to make her debut as an apprentice, she needs to have established a relationship with a more experienced geisha. Mameha had mentioned Hatsumomo’s […]

Hồi ức của một Geisha ( Chương 11)

CHƯƠNG 11 Tôi cần phải nói rõ cho anh biết cái từ “chị cả” mà Mameha đã nói đến, mặc dù khi ấy chính tôi cũng không hiểu. Khi cô gái nào được phép chuẩn bị tập sự geisha, đều phải thiết lập quan hệ với một geisha dày dặn kinh nghiệm. Mameha có nói […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 10)

Chapter ten  One morning quite some months later, while we were putting away the ro underrobes-the ones made of lightweight silk gauze for hot weather-and bringing out the hitoe underrobes instead-the ones with no lining, used in September-I came upon a smell in the entry-way so horrible that I dropped the armload of robes I […]

Hồi ức của một Geisha ( Chương 10)

CHƯƠNG 10 Mấy tháng sau, vào một buổi sáng, trong khi chúng tôi thay áo lót lụa mỏng mặc khi trời nóng bằng loại áo lót dày hơn cho mùa đông, bỗng tôi ngửi thấy mùi khét rất khó chịu bay ra tận ngõ vào, tôi vội thả cả đống áo quần trên tay xuống. […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 9)

Chapter nine Around the time of my sixty-fifth birthday, a friend sent me an article she’d found somewhere, called “The Twenty Greatest Geisha of Gion’s Past.” Or maybe it was the thirty greatest geisha, I don’t remember. But there I was on the list with a little paragraph telling some things about me, including that […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 9)

CHƯƠNG 9 Vào dịp lễ sinh nhật thứ 65 của tôi, một người gởi đến cho tôi một bài báo mà bà ta đã tìm thấy ở đâu đó, bài báo có nhan đề “Hai mươi nàng geisha vĩ đại nhất trước đây ở Gion”. Hay có lẽ là ba mươi nàng geisha gì đấy, […]

Memoirs of a Geisha ( Chapter 8)

Chapter eight Hnatsumomo wasn’t the only one angry at me the following day, because Mother ordered that all the maids be denied servings of dried fish for six weeks as punishment for having tolerated Ha-tsumomo’s boyfriend in the okiya. I don’t think the maids could have been more upset with me if I’d actually stolen […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 8)

CHƯƠNG 8 Hatsumono không phải là người duy nhất tức tôi thôi, ngày hôm sau Mẹ ra lệnh cắt khẩu phần cá khô của tất cả gia nhân trong nhà vì tội để cho bồ của Hatsumono vào nhà. Tôi nghĩ nếu tôi không ăn cắp phần ăn của gia nhân, thì chắc họ không […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 7)

Chapter seven I had never heard the word jorou-ya before; so the very next evening, when Auntie dropped a sewing tray onto the floor of the entrance I hall and asked my help in cleaning it up, I said to her: “Auntie, what is a jorou-ya?” Auntie didn’t answer, but just went on reeling up […]

Hồi ức của một Geisha ( Chương 7)

CHƯƠNG 7 Trước đấy tôi chưa bao giờ nghe nói đến từ Jorou-ya, cho nên ngay sáng hôm sau, khi bà Dì làm rớt khay kim chỉ xuống nền nhà ở hành lang trước, và bà bảo tôi giúp bà lượm lên, tôi liền hỏi bà: – Thưa Dì, nhà Jorou-ya là nhà gì thế? […]