Truyện Kiều – The Tale of Kieu (950-985)

Truyện Kiều (Câu 950-985) Nguyễn Du 950.Tú Bà vắt nóc lên giường ngồi ngay.Dạy rằng: “Con lạy mẹ đây,Lạy rồi sang lạy cậu mày bên kia!”Nàng rằng: “Phải bước lưu ly,Phận hèn vâng đã cam bề tiểu tinh. 955.Điều đâu lấy yến làm oanh,Ngây thơ chẳng biết là danh phận gì?Đủ điều nạp thái, vu […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 915-950)

Truyện Kiều (Câu 915-950) Nguyễn Du 915.Dặm khuya, ngất tạnh, mù khơi,Thấy trăng mà thẹn những lời non sông.Rừng thu từng biếc xen hồng,Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn.Những là lạ nước lạ non, 920.Lâm Truy vừa một tháng tròn tới nơi.Xe châu dừng bánh cửa ngoài,Rèm trong đã thấy một người bước […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 880-915)

Truyện Kiều (Câu 880-915) Nguyễn Du 880.Trăm năm để một tấm lòng từ đây.Xem gương trong bấy nhiêu ngày,Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già.Khi về, bỏ vắng trong nhà,Khi vào dùng dắng, khi ra vội vàng. 885.Khi ăn, khi nói lỡ làng,Khi thầy, khi tớ xem thường xem khinh.Khác màu kẻ quý người […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 845-880)

Truyện Kiều (Câu 845-880) Nguyễn Du 845.Tiếc thay! Một đóa trà mi,Con ong đã tỏ đường đi lối về.Một cơn mưa gió nặng nề,Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.Đêm xuân một giấc mơ màng, 850.Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ.Giọt riêng tầm tã tuôn mưa,Phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 810=845)

Truyện Kiều (Câu 810-845) Nguyễn Du 810.Làng chơi đã trở về già hết duyên. .Tình cờ chẳng hẹn mà nên,Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường.Chung lưng mở một ngôi hàng,Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề. 815.Dạo tìm khắp chợ thì quê,Giả danh hầu hạ, dạy nghề ăn chơi.Rủi may, âu cũng […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 775-810)

Truyện Kiều (Câu 775-810) Nguyễn Du 775.Sá chi thân phận tôi đòi,Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu.Xiết bao kể nỗi thảm sầu,Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi.Kiệu hoa đâu đã đến ngoài, 780.Quản huyền đâu đã giục người sinh ly.Đau lòng kẻ ở người đi,Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 740-775)

Truyện Kiều (Câu 740=775) Nguyễn Du 740.Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.Mai sao dầu có bao giờ.Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.Trông ra ngọn cỏ lá cây,Thấy hiu hiu gió thì hay chị về. 745.Hồn còn mang nặng lời thề,Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai;Dạ đài cách mặt khuất […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 705-740)

Truyện Kiều (Câu 705-740) Nguyễn Du 705.Biết bao duyên nợ thề bồi.Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì.Tái sinh chưa dứt hương thề.Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai.Nợ tình chưa trả cho ai, 710.Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.Nỗi riêng riêng những bàn hoàn,Dầu chong trắng đĩa, lệ tràn thấm […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 670-705)

Truyện Kiều (Câu 670-705) Nguyễn Du 670.Tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành. (670)Dâng thư đã thẹn nàng Oanh,Lại thua ả Lý bán mình hay sao?Cỗi xuân tuổi hạc càng cao,Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành. 675.Lựơng trên dù chẳng dứt tình,Gió mưa âu hẳn tan tành nưóc non.Thà rằng liều một […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 635-670)

Truyện Kiều (Câu 635–670) Nguyễn Du 635.Ngại ngùng giợn gió e sương,Ngẩng hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.Mối càng vén tóc bắt tay,Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai.Đắn đo cân sắc cân tài, 640.Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.Mặn nồng một vẻ một ưa,Bằng lòng khách mới tùy cơ dặt […]