Archive | January 2019

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 6)

THE TRUE STORY OF AH Q Kahlil Gibran Chapter 6 FROM RESTORATION TO DECLINE Weichuang did not see Ah Q again till just after the Moon Festival that year. Everybody was surprised to hear of his return, and this made them think back and wonder where he had been all that time. The few previous […]

AQ Chính truyện (Chương 6)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn CHƯƠNG 6 Mãi đến trung thu năm ấy, làng Mùi mới lại thấy bóng AQ… Cả làng ngạc nhiên bảo nhau: AQ đã về! Bấy giờ người ta mới có kẻ tự hỏi: Lâu nay nó đi đâu nhỉ? Xưa kia, mỗi lần lên huyện về, AQ vẫn hớn hở […]

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 5)

THE TRUE STORY OF AH Q CHAPTER 5 THE PROBLEM OF LIVELIHOOD After Ah Q had kowtowed and complied with the Chao family’s terms, he went back as usual to the Tutelary God’s Temple. The sun had gone down, and he began to feel that something was wrong. Careful thought led him to the conclusion […]

AQ Chính truyện (Chương 5)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn CHƯƠNG 5 Lễ bái từ tạ ở nhà họ Triệu xong xuôi, AQ về đến đền Thổ Cốc thì mặt trời đã lặn. Y dần dần cảm thấy hình như trên đời có cái gì là lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, y nhận ra rằng: nguyên nhân chỉ vì y […]

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 4)

THE TRUE STORY OF AH Q Lu Hsun CHAPTER 4 THE TRAGEDY OF LOVE There are said to be some victors who take no pleasure in a victory unless their opponents are as fierce as tigers or eagles: if their adversaries are as timid as sheep or chickens they find their triumph empty. There are […]

AQ Chính truyện (Chương 4)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn CHƯƠNG 4 Có kẻ nói rằng: nhiều người thường ước ao gặp được đối thủ của mình khỏe như cọp, dữ như cắt, có thế thắng trận mới thỏa thích. Nhược bằng yếu như cừu, như gà con, thì dù có thắng cũng vô ích. Lại còn có những người, […]

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 3)

THE TRUE STORY OF AH Q Lu Hsun Chapter 3 A FURTHER ACCOUNT OF AH Q’S VICTORIES Although Ah Q was always gaining victories, it was only after he was favoured with a slap on the face by Mr. Chao that he became famous. After paying the bailiff two hundred cash he lay down angrily. […]

AQ Chính truyện (Chương 3)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn CHƯƠNG 3 Tiếng rằng AQ bao giờ cũng “đắc thắng”, nhưng thật ra mãi đến ngày được Cụ Cố nhà họ Triệu tát cho mấy tát tai vào mặt thì y mới nổi tiếng hẳn.Đưa hai quan tiền rượu kỉnh bác khán xong xuôi rồi, AQ uất ức về nhà, […]

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 2)

Lu Hsun CHAPTER 2 A BRIEF ACCOUNT OF AH Q’S VICTORIES In addition to the uncertainty regarding Ah Q’s surname, personal name, and place of origin, there is even some uncertainty regarding his “background.” This is because the people of Weichuang only made use of his services or treated him as a laughing-stock, without ever […]

AQ Chính truyện (Chương 2)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn CHƯƠNG 2 AQ không những tên, họ, quê quán đều mập mờ, cho đến “hành trạng” trước kia ra sao cũng không rõ ràng nốt. Số là người làng Mùi đối với A Q xưa nay thì cần y làm công cho, hoặc chỉ đem y ra làm trò cười […]