Archive | January 3, 2019

Wuthering Heights (Chapter 8)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 8 While Miss Linton moped about the park and garden, always silent, and almost always in tears; and her brother shut himself up among books that he never opened—wearying, I guessed, with a continual vague expectation that Catherine, repenting her conduct, would come of her own accord to ask pardon, […]

Đồi Gió Hú (Chương 8)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 8: ISABELLA BỎ TRỐN Bá ngày sau, khi cô Linton mở chốt cửa để kêu đổ đầy cho cô bình nước đã uống cạn trong phòng, có thể thấy thì rõ ràng là cô đã yếu lắm. Chúng tôi đặt cô lên giường và gần như ngay lập tức […]