Archive | December 2017

Little Lord Fauntleroy ( Chapter 6)

Little Lord Fauntleroy by Frances Hodgson Burnett Chapter VI: The Earl and His Grandson When Lord Fauntleroy wakened in the morning,–he had not wakened at all when he had been carried to bed the night before,–the first sounds he was conscious of were the crackling of a wood fire and the murmur of voices. “You […]

Little Lord Fauntleroy (Chapter 5)

Little Lord Fauntleroy by Frances Hodgson Burnett Chapter V: At The Castle It was late in the afternoon when the carriage containing little Lord Fauntleroy and Mr. Havisham drove up the long avenue which led to the castle. The Earl had given orders that his grandson should arrive in time to dine with him; and […]

Nửa Hồn Thương Đau – Half Of A Wounded Soul

Nửa Hồn Thương Đau Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa Cho tôi về đường cũ nên thơ Cho tôi gặp người xưa ước mơ Hay chỉ là giấc mơ thôi Nghe tình đang chết trong tôi Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương […]

Nghìn Trùng Xa Cách – Miles Away

Nghìn Trùng Xa Cách Phạm Duy Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi Còn gì đâu nữa mà khóc với cười Mời người lên xe về miền quá khứ Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu Sẽ có chẳng nhiều đớn đau Nối gót người […]

Thư Tình Gửi Một Người – The Love Letter (23)

Thư tình gửi một người (23) Tác giả: Trịnh Công Sơn Sài Gòn, 6/12 Anh về đây trưa thứ bảy và ghé lại Thủ Đức thăm Hà. Đến chiều tối anh mới về. Và sau buổi cơm tối ở nhà một người quen anh quay về nhà Trần Lê Nguyễn để lấy cái bằng “danh […]

Little Lord Fauntleroy (Chapter 4)

Little Lord Fauntleroy Frances Hodgson Burnett Chapter 4: In England It was during the voyage that Cedric’s mother told him that his home was not to be hers; and when he first understood it, his grief was so great that Mr. Havisham saw that the Earl had been wise in making the arrangements that his […]

Little Lord Fauntleroy (Chapter 3)

Little Lord Fauntleroy Frances Hodgson Burnett Chapter 3: Leaving home Cedric’s good opinion of the advantages of being an earl increased greatly during the next week. It seemed almost impossible for him to realize that there was scarcely anything he might wish to do which he could not do easily; in fact, I think it […]

Litlle Lord Fauntleroy (Chapter 2)

Little Lord Fauntleroy Frances Hodgson Burnett Chapter 2: Cedric’s Friends There was never a more amazed little boy than Cedric during the week that followed; there was never so strange or so unreal a week. In the first place, the story his mamma told him was a very curious one. He was obliged to hear […]

Little Lord Fauntleroy (Chapter 1)

Little Lord Fauntleroy Frances Hodgson Burmett Chapter 1: A Great Surprise Cedric himself knew nothing whatever about it. It had never been even mentioned to him. He knew that his papa had been an Englishman, because his mamma had told him so; but then his papa had died when he was so little a boy […]

Công Chúa Nhỏ – A Little Princess (Chapter 19)

Công Chúa Nhỏ Frances Hodgson Burnett Chương 19: Anne Chưa bao giờ không khí trong Ngôi Nhà Lớn lại vui đến như vậy. Có lẽ chẳng bao giờ bọn trẻ lại nghĩ sẽ có được niềm vui từ mối quan hệ thân thiết với “cô bé không phải là ăn mày” đó. Sự thực là […]