Archive | December 11, 2017

Công Chúa Nhỏ – A Little Princess (Chapter 1)

Công Chúa Nhỏ by Frances Hodgson Buủnett 1. Sara Vào một ngày đông ảm đạm, một màn sương màu vàng bao trùm lên cây cối trên đường phố Luân Đôn, đầy đến nỗi tất cả các cửa hàng đều phải bật đèn lên như ban đêm vậy. Một bé gái trông vẻ mặt hơi khác […]

Jane Eyre (Chapter XXXVII – XXXVIII)

Jane Eyre by Charlotte Bronte Chapter XXXVII The manor-house of Ferndean was a building of considerable antiquity, moderate size, and no architectural pretensions, deep buried in a wood. I had heard of it before. Mr. Rochester often spoke of it, and sometimes went there. His father had purchased the estate for the sake of the […]