Archive | December 22, 2017

Kiếp Nào Có Yêu Nhau – Which Life Did We Love Each Other?

Kiếp Nào Có Yêu Nhau Tác giả: Phạm Duy Đừng nhìn em nữa anh ơi Hoa xanh đã phai rồi Hương trinh đã tan rồi Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười. Hẳn người thôi đã quên ta Trăng Thu gẫy đôi bờ […]