Archive | June 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2175-2210)

Truyện Kiều (Câu 2175-2210) Nguyễn Du 2175.Qua chơi nghe tiếng nàng Kiều,Tấm lòng nhi nữ cùng xiêu anh hùng.Thiếp danh đưa đến lầu hồng,Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa.Từ rằng: “Tâm phúc tương cờ 2180.Phải người trăng gió vật vờ hay sao?Bấy lâu nghe tiếng má đào,Mắt xanh chẳng để ai vào có […]

Truyện Kiều – The Tale of KIEU (2140-2175)

Truyện Kiều (Câu 2140-2175) Nguyễn Du 2140.Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người.Xem người định giá vừa rồi,Mối hàng một đã ra mười thì buông.Mượn người thuê kiệu rước nường,Bạc đem mặt bạc kiếm đường cho xa! 2145.Kiệu hoa đặt trước thềm hoa,Bên trong thấy một mụ ra vội vàng.Đưa nàng vào lạy gia […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2105-2140)

Truyện Kiều (Câu 2105-2140) Nguyễn Du 2105.Cửa hàng buôn bán châu Thai,Thực thà có một đơn sai chẳng hề.Thế nào nàng cũng phải nghe,Thành thân rồi sẽ liệu về Châu Thai.Bấy giờ ai lại biết ai? 2110.Dầu lòng bể rộng sông dài thênh thênh.Nàng dầu quyết chẳng thuận tình,Trái lời nẻo trước, lụy mình đến […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2070-2105)

Truyện Kiều (Câu 2070-2105) Nguyễn Du 2070.Sự mình nàng mới gót đầu bày ngay:“Bây giờ sự đã dường này,Phận hèn dầu rủi, dầu may tại người”.Giác Duyên nghe nói rụng rời,Nửa thương nửa sợ bồi hồi chẳng xong. 2075.Rỉ tai mới kể sự lòng:“Ở đây cửa Phật là không hẹp gì;E chăng những sự bất […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2035-2070)

Truyện Kiều (Câu 2035-2070) Nguyễn Du 2035.Chùa đâu trông thấy nẻo xa,Rành rành “Chiêu Ẩn am” ba chữ bài.Xăm xăm gõ mái cửa ngoài,Trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong.Thấy màu ăn mặc nâu sồng, 2040.Giác duyên sư trưởng lành lòng liền thương.Gạn gùng ngành ngọn cho tường,Lạ lùng nàng hãy tìm đường nói […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2000-2035)

Truyện Kiều (Câu 2000-2035) Nguyễn Du 2000.Nỗi ông vật vã, nỗi nàng thở than.Ngăn tôi đứng lại một bên,Chán tai rồi mới bước lên trên lầu”.Nghe thôi kinh hãi xiết đâu:“Đàn bà thế ấy thấy âu một người! 2005.Ấy mới gan, ấy mới tài,Nghĩ càng thêm nỗi sởn gai rụng rời!Người đâu sâu sắc nước […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1965-2000)

Truyện Kiều (Câu 1965-2000) Nguyễn Du 1965.Liệu bài mở cửa cho ra,Ấy là tình nặng, ấy là ơn sâu”.Sinh rằng: “Riêng tưởng bấy lâu,Lòng người nham hiểm biết đâu mà lường.Nữa khi giông tố phũ phàng, 1970.Thiệt riêng đấy, cũng lại càng cực đây,Liệu mà xa chạy, cao bay,Ái ân ta có ngần này mà […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1930-1965)

Truyện Kiều (Câu 1930-1965) Nguyễn Du 1930.Ngày pho thủ tự, đêm nồi tâm hương.Cho hay giọt nước cành dương,Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần duyên.Nâu sồng từ giở màu thuyền,Sân thu trăng đã vài phen đứng đầu, 1935.Quan phòng then nhặt lưới mau,Nói lời trước mặt, rơi châu vắng người.Gác kinh, viện sách đôi […]

Mùi Hương Xuân Sắc (4)

Mùi Hương Xuân Sắc(4) Gerard De Nerval Bùi Giáng dịch Sylvie Souvenirs du Valois X Chàng cao tóc quăn Tôi lại theo con đường về lại xóm Loisy; mọi người đã thức giấc. Sylvie vận một bộ trang phục tiểu thư rất mực đài các, xấp xỉ phong vận phồn hoa. Nàng đưa tôi lên […]

Mùi hương xuân sắc (3)

Sylvie Souvenirs du Valois (Kỷ niệm châu quận Valois) Tác giả: Gerard De Nerval Dịch giả: Bùi Gáng VII Châlis Bốn giờ sáng, con đường chìm trong một nếp đất trồi sụt xuống lên, con đường nhoi trở lên trở lại. Chiếc xe sắp đi ngang qua vùng Orry, rồi La Chapelle. Phía bên trái, […]