Archive | June 12, 2021

Mùi Hương Xuân Sắc (4)

Mùi Hương Xuân Sắc(4) Gerard De Nerval Bùi Giáng dịch Sylvie Souvenirs du Valois X Chàng cao tóc quăn Tôi lại theo con đường về lại xóm Loisy; mọi người đã thức giấc. Sylvie vận một bộ trang phục tiểu thư rất mực đài các, xấp xỉ phong vận phồn hoa. Nàng đưa tôi lên […]

Mùi hương xuân sắc (3)

Sylvie Souvenirs du Valois (Kỷ niệm châu quận Valois) Tác giả: Gerard De Nerval Dịch giả: Bùi Gáng VII Châlis Bốn giờ sáng, con đường chìm trong một nếp đất trồi sụt xuống lên, con đường nhoi trở lên trở lại. Chiếc xe sắp đi ngang qua vùng Orry, rồi La Chapelle. Phía bên trái, […]