Archive | June 2021

Mùi Hương Xuân Sắc (2)

Mùi Hương Xuân Sắc Gerard De Nerval Bùi Giáng dịch Sylvie Souvenirs du Valois II. Andrienne Tôi về phòng ngủ và thao thức thâm canh. Đắm trong cơn chập chờn nửa mê nửa tỉnh, tôi thiêm thiếp gợi về trong kỷ niệm bầu trời tuổi trẻ thơ ngây. Cái trạng thái gay cấn ôn mê, […]

Mùi Hương Xuân Sắc (1)

Mùi Hương Xuân Sắc Gerard De Nerval Bùi Giáng dịch Sylvie Souvenirs du Valois I. Đêm lãng phí Tôi bước ra khỏi rạp hát. Rạp hát mỗi đêm tôi tới ngồi ở dãy ghế đầu ngay trước sân khấu, vận lễ phục xum xuê của kẻ mê gái mơ màng. Đôi phen rạp hát vắng […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1895-1930)

Truyện Kiều (Câu 1895-1930) Nguyễn Du 1895.Cúi đầu quỳ trước sân hoa,Thân cung nàng mới dâng qua một tờ.Diện tiền trình với tiểu thư,Thoạt xem dường có ngẩn ngơ chút tình.Liền tay trao lại Thúc Sinh, 1900.Rằng: “Tài nên trọng mà tình nên thương!Ví chăng có số giàu sang,Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1860-1895)

Truyện Kiều (Câu 1860-1895) Nguyễn Du 1860Cuộc vui gảy khúc đoạn tràng ấy chi?Sao chẳng biết ý tứ gì?Cho chàng buồn bã tội thì tại ngươi!”Sinh càng thảm thiết bồi hồi,Vội vàng gượng nói, gượng cười cho qua. 1865.Giọt rồng canh đã điểm ba,Tiểu thư nhìn mặt, dường đà can tâm.Lòng riêng tấp tểnh mừng […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (1825-1860)

Truyện Kiều (Câu 1825- 1860) Nguyễn Du 1825.Nhân làm sao đến thế này?Thôi thôi ta đã mắc tay ai rồi!”Sợ quen dám hở ra lời,Không ngăn giọt ngọc sụt sùi rõ sa.Tiểu thư trông mặt hỏi tra: 1830.“Mới về, có việc chi mà động dong?”Sinh rằng: “Hiếu phục vừa xong,Suy lòng trắc Dĩ đau lòng […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1790-1825)

Truyện Kiều (Câu 1790-1825) Nguyễn Du 1790.Nỗi gần, nào biết đường xa thế này!Lâm Truy từ thuở uyên bay,Buồng không, thương kẻ tháng ngày chiếc thân.Mày ai trăng mới in ngần,Phấn thừa hương cũ, bội phần xót xa! 1795.Sen tàn, cúc lại nở hoa,Sầu dài, ngày ngắn, đông đà sang xuân.Tìm đâu cho thấy cố […]