Archive | June 11, 2021

Mùi Hương Xuân Sắc (2)

Mùi Hương Xuân Sắc Gerard De Nerval Bùi Giáng dịch Sylvie Souvenirs du Valois II. Andrienne Tôi về phòng ngủ và thao thức thâm canh. Đắm trong cơn chập chờn nửa mê nửa tỉnh, tôi thiêm thiếp gợi về trong kỷ niệm bầu trời tuổi trẻ thơ ngây. Cái trạng thái gay cấn ôn mê, […]

Mùi Hương Xuân Sắc (1)

Mùi Hương Xuân Sắc Gerard De Nerval Bùi Giáng dịch Sylvie Souvenirs du Valois I. Đêm lãng phí Tôi bước ra khỏi rạp hát. Rạp hát mỗi đêm tôi tới ngồi ở dãy ghế đầu ngay trước sân khấu, vận lễ phục xum xuê của kẻ mê gái mơ màng. Đôi phen rạp hát vắng […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1895-1930)

Truyện Kiều (Câu 1895-1930) Nguyễn Du 1895.Cúi đầu quỳ trước sân hoa,Thân cung nàng mới dâng qua một tờ.Diện tiền trình với tiểu thư,Thoạt xem dường có ngẩn ngơ chút tình.Liền tay trao lại Thúc Sinh, 1900.Rằng: “Tài nên trọng mà tình nên thương!Ví chăng có số giàu sang,Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng […]