Archive | December 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 705-740)

Truyện Kiều (Câu 705-740) Nguyễn Du 705.Biết bao duyên nợ thề bồi.Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì.Tái sinh chưa dứt hương thề.Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai.Nợ tình chưa trả cho ai, 710.Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.Nỗi riêng riêng những bàn hoàn,Dầu chong trắng đĩa, lệ tràn thấm […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 670-705)

Truyện Kiều (Câu 670-705) Nguyễn Du 670.Tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành. (670)Dâng thư đã thẹn nàng Oanh,Lại thua ả Lý bán mình hay sao?Cỗi xuân tuổi hạc càng cao,Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành. 675.Lựơng trên dù chẳng dứt tình,Gió mưa âu hẳn tan tành nưóc non.Thà rằng liều một […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 635-670)

Truyện Kiều (Câu 635–670) Nguyễn Du 635.Ngại ngùng giợn gió e sương,Ngẩng hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.Mối càng vén tóc bắt tay,Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai.Đắn đo cân sắc cân tài, 640.Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.Mặn nồng một vẻ một ưa,Bằng lòng khách mới tùy cơ dặt […]

Truyện Kiều- The Tale of Kieu (Verses 600-635)

Truyện Kiều (Câu 600-635) Nguyễn Du 600.Trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao?Duyên hội ngộ, đức cù lao,Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?Để lời thệ hải minh sơn,Làm con trước phải đền ơn sinh thành. 605.Quyết tình nàng mới hạ tình:Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha!Họ Chung có kẻ lại […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 565-600)

Truyện Kiều (Câu 565-600) Nguyễn Du 565.Buồn trông phong cảnh quê người,Đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa.Não người cữ gió tuần mưa,Một ngày nặng gánh tương tư một ngày.Nàng còn đứng tựa hiên tây, 570.Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ.Trông chừng khói ngất song thưa,Hoa trôi dạt thắm, liễu xơ xác […]

Tôi ơi đừng tuyệt vọng – Don’t Despair

Giới thiệu sách “Tôi ơi đừng tuyệt vọng – Don’t Despair” là quyển sách tổng hợp 111 bài hát của cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn được dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh. Quyển sách hoàn thành sau 3 năm tìm kiếm, tra cứu, dịch thuật và được nhà xuất bản Hội Nhà Văn […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 530-565)

Truyện Kiều (Câu 530-565) Nguyễn Du 530.Gia đồng vào gởi thư nhà mới sang.Đem tin thúc phụ từ đường,Bơ vơ lữ thấn tha hương đề huề.Liêu dương cách trở sơn khê,Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang. 535.Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng,Băng mình lẻn trước đài trang tự tình.Gót đầu mọi nỗi đinh […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 495-530)

Truyện Kiều (Câu 495-530) Nguyễn Du 495.Lời vàng âm lĩnh ý cao,Họa dần dần bớt chút nào được không.Hoa hương càng tỏ thức hồng,Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.Sóng tình dường đã xiêu xiêu, 500.Xem trong âu yếm có chiều lả lơi.Thưa rằng: đừng lấy làm chơi,Rẽ cho thưa hết một lời đã […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 460-495)

Truyện Kiều (Câu 460-495) Nguyễn Du 460.Một lời cũng đã tiếng rằng tương tri.Đừng điều nguyệt nọ hoa kia.Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai.Rằng: Nghe nổi tiếng cầm đài,Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ. 465.Thưa rằng: Tiện kỹ sá chi,Đã lòng dạy đến dạy thì phải vâng.Hiên sau treo sẵn cầm […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 425-460)

Truyện Kiều (Câu 425- 460) Nguyễn Du 425.Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,Trông ra ác đã ngậm gương non đoài.Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,Giã chàng nàng mới kíp dời song sa.đến nhà vừa thấy tin nhà, 430.Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về.Cửa ngoài vội rủ rèm the,Xăm xăm băng lối vườn khuya […]