Archive | September 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 320-355)

Truyện Kiều (Câu 320-355) Nguyễn Du 320.Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe?Sượng sùng giữ ý rụt rè,Kẻ nhìn rõ mặt người e cúi đầu.Rằng: “Từ ngẫu nhĩ gặp nhauThầm trông trộm nghĩ bấy lâu đã chồn. 325.Xương mai tính đã gầy mòn,Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay!Tháng tròn như gởi cung […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 285-320)

Truyện Kiều (Câu 285-320) Nguyễn Du 285.Tấc gang đồng tỏa nguyên phong,Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra.Nhẫn từ quán khách lân la,Tuần trăng thấm thoắt nay đà thêm hai.Cách tường phải buổi êm trời, 290.Dưới đào dường có bóng người thướt tha.Buông cầm xốc áo vội ra,Hương còn thơm nức, người đà vắng […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 285-320)

Truyện Kiều (Câu 285-320) Nguyễn Du 285.Tấc gang đồng tỏa nguyên phong,Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra.Nhẫn từ quán khách lân la,Tuần trăng thấm thoắt nay đà thêm hai.Cách tường phải buổi êm trời, 290.Dưới đào dường có bóng người thướt tha.Buông cầm xốc áo vội ra,Hương còn thơm nức, người đà vắng […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 250-285)

Truyện Kiều (Câu 250-285) Nguyễn Du 250.Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao.Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao,Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng.Buồng văn hơi giá như đồng,Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan. 255.Mành Tương phất phất gió đàn,Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình.Vì chăng duyên nợ ba […]

Truyện Kiều – The Tale Of Kieu (Verses 215-250)

Truyện Kiều (Câu 215-250) Nguyễn Du 215.Trông theo nào thấy đâu nào.Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây.Một mình lưỡng lự canh chầy,Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.Hoa trôi bèo dạt đã đành, 220.Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi!Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi,Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 180-215)

Truyện Kiều (Câu 180-215) Nguyễn Du 180.Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi!Người đâu gặp gỡ làm chi,Trăm năm biết có duyên gì hay không?Ngổn ngang trăm mối bên lòng,Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình. 185.Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,Tựa nương bên triện một mình thiu thiu.Thoắt đâu thấy một tiểu […]

Truyện Kiều- The Tale of Kieu (Verses 145-180)

Truyện Kiều (Câu 145-180) Nguyễn Du 145.Chàng Vương quen mặt ra chào,Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa.Nguyên người quanh quất đâu xa,Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.Nền phú hậu, bậc tài danh, 150.Văn chương nết đất, thông minh tính trời.Phong tư tài mạo tót vời,Vào trong phong nhã, ra ngoài hào […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu ( Verses 110-145)

Truyện Kiều (Câu 110=145) Nguyễn Du 110.Thấy người nằm đó biết sau thế nào?Quan rằng: Chị nói hay sao,Một lời là một vận vào khó nghe.Ở đây âm khí nặng nề,Bóng chiều đã ngả dậm về còn xa. 115.Kiều rằng: Những đấng tài hoa,Thác là thể phách, còn là tinh anh,Dễ hay tình lại gặp […]

Truyện Kiều- The Tale of Kieu (Verses 75-110)

Truyện Kiều (Câu 75-110) Nguyễn Du 75.Đã không duyên trước chăng mà,Thì chi chút ước gọi là duyên sau.Sắm xanh nếp tử xe châu,Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa.Trải bao thỏ lặn ác tà,80.Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!Lòng đâu sẵn mối thương tâm,Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.Đau […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 40-75)

Truyện Kiều (Câu 40-75) Nguyễn Du Ngày xuân con én đưa thoi,Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươiCỏ non xanh tận chân trời,Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng ba,Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.Gần xa nô nức yến anh,Chị em sắm sửa bộ hành chơi […]