Archive | September 5, 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 40-75)

Truyện Kiều (Câu 40-75) Nguyễn Du Ngày xuân con én đưa thoi,Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươiCỏ non xanh tận chân trời,Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng ba,Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.Gần xa nô nức yến anh,Chị em sắm sửa bộ hành chơi […]