Archive | September 30, 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 320-355)

Truyện Kiều (Câu 320-355) Nguyễn Du 320.Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe?Sượng sùng giữ ý rụt rè,Kẻ nhìn rõ mặt người e cúi đầu.Rằng: “Từ ngẫu nhĩ gặp nhauThầm trông trộm nghĩ bấy lâu đã chồn. 325.Xương mai tính đã gầy mòn,Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay!Tháng tròn như gởi cung […]