Archive | November 2018

Ngư Ông và Biển Cả (Chương 2)

Ngư Ông và Biển Cả Ernest Hemingway CHƯƠNG 2 Thỉnh thoảng vào những ngày xa xưa ấy, anh ta thường đến Terrace. Nhưng khi đã rượu vào thì anh ta nóng nảy, nói năng nhát gừng và khó đăm đăm. Đầu óc anh ta dồn hết cả vào ngựa và bóng chày. Lúc nào anh […]

The Old Man And The Sea (Chapter 1)

The Old Man And The Sea Ernest Hemingway Chapter 1 He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty-four days now without taking a fish. In the first forty days a boy had been with him. But after forty days without a fish the […]

Ngư Ông Và Biển Cả (Chương 1)

 Ngư Ông  Và Biển Cả Ernest Hemingway Chương 1 Lão u đã già, một mình một thuyền câu cá trên dòng Nhiệt lưu và đã tám mươi tư ngày qua lão không bắt được lấy một mống cá nào. Bốn mươi ngày đầu thằng bé đi với lão. Nhưng sau bốn mươi ngày không câu được […]

Gatsby Vĩ Đại (Chương 9)

 Đọc Truyện Online >>Tiểu Thuyết >> Gatsby vĩ đại >> Chương 09 part 1 Trước    /19 GO   Sau  Gatsby Vĩ Đại  F. Scott Fitzgerald  Chương 9 Đã hai năm qua, nay tôi chỉ nhớ về những giờ còn lại của ngày hôm ấy, đêm hôm ấy và ngày hôm sau như là một chuỗi người tấp nập ra vào không ngớt qua cổng nhà […]

The Great Gatsby (Chapter 9)

The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald Chapter 9 After two years I remember the rest of that day, and that night and the next day, only as an endless drill of police and photographers and newspaper men in and out of Gatsby’s front door. A rope stretched across the main gate and a policeman by […]

The Great Gatsby (Chapter 8)

The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald Chapter 8 I couldn’t sleep all night; a fog-horn was groaning incessantly on the Sound, and I tossed half-sick between grotesque reality and savage, frightening dreams. Toward dawn I heard a taxi go up Gatsby’s drive, and immediately I jumped out of bed and began to dress — I […]

Gatsby Vĩ Đại (Chương 8)

Gatsby Vĩ Đại F. Scott Fitzgerald Chương 8 Suốt đêm tôi không sao ngủ nổi. Tiếng còi chỉ đường cho tàu trong sương cứ rền rĩ không dứt ngoài Eo. Tôi như người ốm dở, chao đảo giữa thực tế lố bịch và những cơn mê khủng khiếp, man rợ. Khoảng gần sáng tôi nghe […]

Gatsby Vĩ Đại (Chương 7)

  Gatsby Vĩ Đại  F.Scott Fitzgerald  Chương 7  Đúng đến khi tôi tò mò muốn hiểu về Gatsby nhiều nhất thì một tối thứ Bảy các ngọn đèn ở nhà anh không bật sáng và cuộc đời Trimalchio (1) của anh kết thúc một cách khó hiểu như khi nó bắt đầu. Dần dần tôi […]

The Great Gatsby (Chapter 7)

The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald Chapter 7 It was when curiosity about Gatsby was at its highest that the lights in his house failed to go on one Saturday night — and, as obscurely as it had begun, his career as Trimalchio was over. Only gradually did I become aware that the automobiles which […]

The Great Gatsby (Chapter 6)

The Great Gatsby F. Scott FitzgeralChapter 6 About this time an ambitious young reporter from New York arrived one morning at Gatsby’s door and asked him if he had anything to say. “Anything to say about what?” inquired Gatsby politely. “Why — any statement to give out.” It transpired after a confused five minutes that […]