Archive | November 23, 2018

Gatsby Vĩ Đại (Chương 7)

  Gatsby Vĩ Đại  F.Scott Fitzgerald  Chương 7  Đúng đến khi tôi tò mò muốn hiểu về Gatsby nhiều nhất thì một tối thứ Bảy các ngọn đèn ở nhà anh không bật sáng và cuộc đời Trimalchio (1) của anh kết thúc một cách khó hiểu như khi nó bắt đầu. Dần dần tôi […]

The Great Gatsby (Chapter 7)

The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald Chapter 7 It was when curiosity about Gatsby was at its highest that the lights in his house failed to go on one Saturday night — and, as obscurely as it had begun, his career as Trimalchio was over. Only gradually did I become aware that the automobiles which […]

The Great Gatsby (Chapter 6)

The Great Gatsby F. Scott FitzgeralChapter 6 About this time an ambitious young reporter from New York arrived one morning at Gatsby’s door and asked him if he had anything to say. “Anything to say about what?” inquired Gatsby politely. “Why — any statement to give out.” It transpired after a confused five minutes that […]

Gatsby Vĩ Đại (Chương 6)

  Gatsby Vĩ Đại F. Scott Fitzgerald Chương  6 Vào khoảng thời gian này, một phóng viên trẻ xông xáo ở New York một hôm đến nhà Gatsby hỏi anh có muốn tuyên bố gì không.- Tuyên bố về cái gì cơ chứ? – Gatsby nhã nhặn hỏi lại.- À, về bất kể cái gì.Phải mất […]