Archive | November 16, 2018

The Great Gatsby (Chapter 2 Part 1)

The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald Chapter 2 Part 1 About half way between West Egg and New York the motor road hastily joins the railroad and runs beside it for a quarter of a mile, so as to shrink away from a certain desolate area of land. This is a valley of ashes — […]

Gatsby vĩ đại (Chương 2 Part 1)

Gatsby vĩ đại F. Scott Fitzgerald Chương 02 part 1   Giữa đoạn đường từ West Egg đi New York, đường xe hơi bỗng ríu lại với đường sắt, chạy sát cạnh nó một phần tư dặm như muốn lẩn tránh một vùng đất thê lương. Cả một vùng thung lũng này bị chìm ngập […]