Archive | November 26, 2018

Gatsby Vĩ Đại (Chương 9)

 Đọc Truyện Online >>Tiểu Thuyết >> Gatsby vĩ đại >> Chương 09 part 1 Trước    /19 GO   Sau  Gatsby Vĩ Đại  F. Scott Fitzgerald  Chương 9 Đã hai năm qua, nay tôi chỉ nhớ về những giờ còn lại của ngày hôm ấy, đêm hôm ấy và ngày hôm sau như là một chuỗi người tấp nập ra vào không ngớt qua cổng nhà […]

The Great Gatsby (Chapter 9)

The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald Chapter 9 After two years I remember the rest of that day, and that night and the next day, only as an endless drill of police and photographers and newspaper men in and out of Gatsby’s front door. A rope stretched across the main gate and a policeman by […]

The Great Gatsby (Chapter 8)

The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald Chapter 8 I couldn’t sleep all night; a fog-horn was groaning incessantly on the Sound, and I tossed half-sick between grotesque reality and savage, frightening dreams. Toward dawn I heard a taxi go up Gatsby’s drive, and immediately I jumped out of bed and began to dress — I […]

Gatsby Vĩ Đại (Chương 8)

Gatsby Vĩ Đại F. Scott Fitzgerald Chương 8 Suốt đêm tôi không sao ngủ nổi. Tiếng còi chỉ đường cho tàu trong sương cứ rền rĩ không dứt ngoài Eo. Tôi như người ốm dở, chao đảo giữa thực tế lố bịch và những cơn mê khủng khiếp, man rợ. Khoảng gần sáng tôi nghe […]