Archive | November 4, 2018

Bá Tước Dracula (Chương 15)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 15 NHẬT KÝ CỦA BÁC SĨ SEWARD – TIẾP THEO Trong một thóang một cơn giận dữ tuyệt đối bao trùm lấy tôi. Như thể là ông ấy đã xúc phạm đến cuộc sống của Lucy một cách nặng nề. Tôi vỗ mạnh bàn, đứng dậy và nói với […]