Archive | April 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 28)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 28 THE ARABIAN TUNNEL That same evening, in 21° 30′ N. lat., the Nautilus floated on the surface of the sea, approaching the Arabian coast. I saw Djeddah, the most important counting-house of Egypt, Syria, Turkey, and India. I distinguished clearly enough its buildings, the vessels anchored […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 28)

Hai vạn dặm dưới đáy biiển Jules Verne CHƯƠNG 28 ĐƯỜNG NGẦM A-RA-BI-AN Ngày hôm đó tôi kể lại cho Công-xây và Nét Len về cuộc nói chuyện giữa tôi và thuyền trưởng Nê-mô mà tôi chắc họ sẽ thích thú. Khi tôi nói hai ngày nữa tàu sẽ tới Địa Trung Hải thì Công-xây […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 27)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne Chapter 27 THE RED SEA In the course of the day of the 29th of January, the island of Ceylon disappeared under the horizon, and the Nautilus, at a speed of twenty miles an hour, slid into the labyrinth of canals which separate the Maldives from the Laccadives. […]

Hai vạn dặm gưới đáy biển (Chương 27)

Hai vạn dặm gưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 27 BIỂN ĐỎ Trưa ngày 29 tháng giêng, đảo Xây-lan khuất sau chân trời, tàu Nau-ti-lúx chạy với tốc độ hai mươi hải lý một giờ. Thế là từ khi rời biển Nhật Bản tới nay, chúng tôi đã vượt một vạn sáu ngàn hai trăm […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 26)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 26 A PEARL OF TEN MILLIONS The next morning at four o’clock I was awakened by the steward whom Captain Nemo had placed at my service. I rose hurriedly, dressed, and went into the saloon. Captain Nemo was awaiting me. “M. Aronnax,” said he, “are you ready […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 26)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 26 VIÊN NGỌC GIÁ MƯỜI TRIỆU Đêm đã tới. Tôi đi ngủ nhưng cứ chập chờn mãi vì bị hình ảnh cá mập ám ảnh. Bốn giờ sáng hôm sau, người thủy thủ do thuyền trưởng Nê-mô cử đến phục vụ tôi, đánh thức tôi dậy. […]

Lời nguyện tình yêu – Prayer Of Love

Lời nguyện tình yêu Trịnh Công Sơn 1. Dòng sông là chứng nhân già nhất của địa cầu. Hãy thử một lẩn nương vào cơn mộng du nào đó tìm về những cành san hô cù kỹ để đọc xem dòng sông đã ghi những gì về tình yêu. Tôi đã hơn một lần trở […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 25)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 25 A NOVEL PROPOSAL OF CAPTAIN NEMO’S On the 28th of February, when at noon the Nautilus came to the surface of the sea, in 9° 4′ N. lat., there was land in sight about eight miles to westward. The first thing I noticed was a range […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 25)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 25 ĐỀ NGHỊ MỚI CỦA THUYỀN TRƯỞNG NÊ-MÔ Giữa trưa ngày 28 tháng giêng, tàu Nau-ti-lúx nổi lên mặt nước và trông thấy đất liền cách tàu tám hải lý về phía tây. Ngay sau khi xác định được tọa độ, tôi xuống phòng khách tìm […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 24)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 24 THE INDIAN OCEAN We now come to the second part of our journey under the sea. The first ended with the moving scene in the coral cemetery which left such a deep impression on my mind. Thus, in the midst of this great sea, Captain Nemo’s […]