Archive | April 27, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 26)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 26 A PEARL OF TEN MILLIONS The next morning at four o’clock I was awakened by the steward whom Captain Nemo had placed at my service. I rose hurriedly, dressed, and went into the saloon. Captain Nemo was awaiting me. “M. Aronnax,” said he, “are you ready […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 26)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 26 VIÊN NGỌC GIÁ MƯỜI TRIỆU Đêm đã tới. Tôi đi ngủ nhưng cứ chập chờn mãi vì bị hình ảnh cá mập ám ảnh. Bốn giờ sáng hôm sau, người thủy thủ do thuyền trưởng Nê-mô cử đến phục vụ tôi, đánh thức tôi dậy. […]

Lời nguyện tình yêu – Prayer Of Love

Lời nguyện tình yêu Trịnh Công Sơn 1. Dòng sông là chứng nhân già nhất của địa cầu. Hãy thử một lẩn nương vào cơn mộng du nào đó tìm về những cành san hô cù kỹ để đọc xem dòng sông đã ghi những gì về tình yêu. Tôi đã hơn một lần trở […]