Archive | April 6, 2019

20,000 LEAGUES UNDER THE SEA (Chapter 5)

20,000 LEAGUES UNDER THE SEA Jules Verne CHAPTER V AT A VENTURE The voyage of the Abraham Lincoln was for a long time marked by no special incident. But one circumstance happened which showed the wonderful dexterity of Ned Land, and proved what confidence we might place in him. The 30th of June, the frigate […]

Hai vạn dặm dứơi đáy biển (Chương 5)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 5 MAY RỦI Lúc đầu, tàu Lin-côn chạy một cách đơn điệu. Chỉ có một lần Nét Len được dịp trổ tài khiến mọi người phải kính nể. Ngày 30 tháng 6, ở độ vĩ các đảo Ma-lu-in, tàu Lin-côn bắt liên lạc với chiếc tàu […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (34)

Thư tình gửi một người (34) Trịnh Công Sơn 16.2.1965. Sài Gòn, 16/2/1965 Dao Ánh Dao Ánh Dao Ánh Làm thế nào nói cho hết sự hoang vu khi anh đứng nhìn sân bay Ban Mê Thuột rồi cuối cùng đứng giữa sân Tân Sơn Nhất. Không có một thoáng mừng vui nào như những […]