Archive | April 24, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 23)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XXIII THE CORAL KINGDOM The next day I woke with my head singularly clear. To my great surprise, I was in my own room. My companions, no doubt, had been reinstated in their cabin, without having perceived it any more than I. Of what had passed during […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 23)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 23 VƯƠNG QUỐC SAN HÔ Đến sáng tôi tỉnh dậy, đầu óc tỉnh táo. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên giường trong phòng riêng. Chắc Nét và Công-xây cũng được khiêng về phòng riêng của họ. Họ cũng không thể biết chuyện gì […]