Archive | April 29, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 28)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 28 THE ARABIAN TUNNEL That same evening, in 21° 30′ N. lat., the Nautilus floated on the surface of the sea, approaching the Arabian coast. I saw Djeddah, the most important counting-house of Egypt, Syria, Turkey, and India. I distinguished clearly enough its buildings, the vessels anchored […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 28)

Hai vạn dặm dưới đáy biiển Jules Verne CHƯƠNG 28 ĐƯỜNG NGẦM A-RA-BI-AN Ngày hôm đó tôi kể lại cho Công-xây và Nét Len về cuộc nói chuyện giữa tôi và thuyền trưởng Nê-mô mà tôi chắc họ sẽ thích thú. Khi tôi nói hai ngày nữa tàu sẽ tới Địa Trung Hải thì Công-xây […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 27)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne Chapter 27 THE RED SEA In the course of the day of the 29th of January, the island of Ceylon disappeared under the horizon, and the Nautilus, at a speed of twenty miles an hour, slid into the labyrinth of canals which separate the Maldives from the Laccadives. […]

Hai vạn dặm gưới đáy biển (Chương 27)

Hai vạn dặm gưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 27 BIỂN ĐỎ Trưa ngày 29 tháng giêng, đảo Xây-lan khuất sau chân trời, tàu Nau-ti-lúx chạy với tốc độ hai mươi hải lý một giờ. Thế là từ khi rời biển Nhật Bản tới nay, chúng tôi đã vượt một vạn sáu ngàn hai trăm […]