Archive | April 12, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 11)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XI ALL BY ELECTRICITY “Sir,” said Captain Nemo, showing me the instruments hanging on the walls of his room, “here are the contrivances required for the navigation of the Nautilus. Here, as in the drawing-room, I have them always under my eyes, and they indicate my position […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 11)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 11 TẤT CẢ ĐỀU CHẠY BẰNG ĐIỆN! Thưa ngài, -thuyền trưởng Nê-mô chỉ vào các máy móc treo trên tường, -đây là toàn bộ thiết bị dùng để điều khiển tàu Nau-ti-lúx. Tại đây, cũng như trong phòng khách, chúng bao giờ cũng ở trước mặt […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (35)

Thư tình gửi một người (35) Trịnh Công Sơn 17.2.1965. Blao, 17/2/1965 Ánh, Bây giờ là đêm Blao. Buổi chiều anh xách valise trở về căn nhà thật hoang vắng. And ngồi hằng giờ tưởng như vực sâu mở rộng quanh mình. Không thể nói là nhớ Ánh nữa mà cơ hồ như đã mất […]