Archive | April 1, 2019

Đêm nay tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất – I Can Write the Saddest Verses Tonight

Đêm nay tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất Pablo Neruda Đêm nay tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất Viết, chẳng hạn, ” Đêm, vô vàn tinh tú trên trời cao, Từ chốn xa xôi, run rẩy, biếc xanh những vì sao.” Cơn gió đêm xoáy bầu trời […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 2)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER II PRO AND CON At the period when these events took place, I had just returned from a scientific research in the disagreeable territory of Nebraska, in the United States. In virtue of my office as Assistant Professor in the Museum of Natural History in Paris, the […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 2)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 2 – TÁN THÀNH VÀ PHẢN ĐỐI Khi xảy ra những việc vừa kể trên thì tôi đã hoàn thành công việc nghiên cứu ở bang Nê-brát-xca (bắc Mỹ) và đang quay về. Chính phủ Pháp cử tôi vào đoàn nghiên cứu khoa học với tư […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 1)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER I A SHIFTING REEF The year 1866 was signalised by a remarkable incident, a mysterious and puzzling phenomenon, which doubtless no one has yet forgotten. Not to mention rumours which agitated the maritime population and excited the public mind, even in the interior of continents, seafaring men […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 1)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne Chương 1 Năm 1866 được đánh dấu bằng một sự kiện kỳ lạ, một hiện tượng không được giải thích và không thể giải thích nổi mà chắc chưa ai quên. Những lời đồn đại về hiện tượng bí hiểm đó chẳng những làm nhân dân các […]