Archive | April 7, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 6)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER VI AT FULL STEAM At this cry the whole ship’s crew hurried towards the harpooner—commander, officers, masters, sailors, cabin boys; even the engineers left their engines, and the stokers their furnaces. The order to stop her had been given, and the frigate now simply went on by […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 6)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 6 MỞ HẾT TỐC LỰC Tất cả xô tới chỗ Nét: thuyền trưởng, các sĩ quan, anh em thủy thủ. Thậm chí các kỹ sư và thợ đốt lò cũng bỏ máy và lò mà chạy lên. Pha-ra-gút ra lệnh hãm tàu lại và chiếc tàu […]