Archive | April 11, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 10)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER X THE MAN OF THE SEAS It was the commander of the vessel who thus spoke. At these words, Ned Land rose suddenly. The steward, nearly strangled, tottered out on a sign from his master. But such was the power of the commander on board, that not […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 10)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 10 NGƯỜI CHỦ CỦA BIỂN CẢ Đó là thuyền trưởng. Nét Len chồm dậy ngay. Người phục vụ suýt bị chết ngạt, theo hiệu của chỉ huy lảo đảo bước nhanh ra khỏi phòng. Uy quyền của thuyền trưởng lớn đến mức anh này không có […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (34.2)

Thư tình gửi một người. (34.2) Trịnh Công Sơn 16/2/1965 Này tournesol – Dao – Ánh. Buổi sáng đây này. Anh vừa dậy. Giờ này Ánh ở đó cũng mặc áo lụa đến trường bằng những bước chân loài nga. Anh đang nhớ lại đầy đủ cái không khí vừa mất đi. Còn bao nhiêu […]