Archive | April 9, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 8)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER VIII MOBILIS IN MOBILI This forcible abduction, so roughly carried out, was accomplished with the rapidity of lightning. I shivered all over. Whom had we to deal with? No doubt some new sort of pirates, who explored the sea in their own way. Hardly had the narrow […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 8)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 8 MOBILIS IN MOBILE Cuộc bắt cóc trắng trợn đã diễn ra trong nháy mắt. Chúng tôi mãi không hoàn hồn. Tôi chẳng biết hai người kia cảm thấy gì trong cái nhà tù này, nhưng tôi thì sởn gai ốc. Những người trong tàu này […]