Archive | April 8, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 7)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER VII AN UNKNOWN SPECIES OF WHALE This unexpected fall so stunned me that I have no clear recollection of my sensations at the time. I was at first drawn down to a depth of about twenty feet. I am a good swimmer (though without pretending to rival […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 7)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 7 CON CÁ VOI KHÔNG BIẾT THUỘC LOẠI NÀO Bất thần bị ngã xuống biển, tôi choáng váng nhưng không bị ngất, tôi chìm ngay xuống sâu khoảng sáu mét. Tôi bơi giỏi… và không đến nỗi mất tinh thần khi rơi xuống nước. Tôi quẫy […]