Archive | April 19, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 18)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XVIII VANIKORO This terrible spectacle was the forerunner of the series of maritime catastrophes that the Nautilus was destined to meet with in its route. As long as it went through more frequented waters, we often saw the hulls of shipwrecked vessels that were rotting in the […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 18)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 18 VA-NI-CÔ-RÔ Tai nạn thương tâm của tàu Phlo-ri-đa không phải là trường hợp đặc biệt gì lắm ngoài biển cả. Về sau này, khi tàu Nau-ti-lúx qua các vùng biển đông tàu bè, chúng tôi đã gặp nhiều xác tàu đắm mục nát trong nước. […]

Hát trên những xác người – Song for the Corpses

Hát trên những xác người Trịnh Công Sơn Chiều đi lên đồi cao, Hát trên những xác người Tôi đã thấy, tôi đã thấy Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn Chiều đi lên đồi cao,  Hát trên những xác người Tôi đã thấy, tôi đã thấy Bên khu vườn, một người […]