Archive | April 10, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 9)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER IX NED LAND’S TEMPERS How long we slept I do not know; but our sleep must have lasted long, for it rested us completely from our fatigues. I woke first. My companions had not moved, and were still stretched in their corner. Hardly roused from my somewhat […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 9)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 9 NÉT LEN NỔI KHÙNG Không biết chúng tôi ngủ có lâu không, chắc là lâu vì tôi thấy người rất dễ chịu. Tôi dậy trước nhất. Hai chàng kia còn say sưa trong góc phòng. Đầu óc tôi tỉnh táo sáng suốt. Tôi lại bắt […]