Archive | January 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (38)

Thư tình gửi một người (38) 21/2/1965. Đêm hôm qua anh đọc nốt cuốn sách đến 1 giờ khuya thì xong. Đọc xong thì buồn. Buồn theo từng nỗi tuyệt vọng của Juliette và Alissa. Tuyệt vọng của Alissa là một thứ tuyệt – vọng – đức – hạnh. Đức hạnh đó đưa về một […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (38)

Thư tình gửi một người (38) 21/2/1965. Đêm hôm qua anh đọc nốt cuốn sách đến 1 giờ khuya thì xong. Đọc xong thì buồn. Buồn theo từng nỗi tuyệt vọng của Juliette và Alissa. Tuyệt vọng của Alissa là một thứ tuyệt – vọng – đức – hạnh. Đức hạnh đó đưa về một […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (37)

Thư tình gửi một người (37) 20.2.1965 Blao, tối thứ bảy 20/2/1965 Ánh Một chiều thứ bảy nằm chơ vơ xa vắng tất cả. Anh bỏ một buổi trưa nằm đọc Porte étroite nhưng những tiếng hát buồn và sự im khô của buổi chiều đã kéo anh dậy nửa chừng. Này đây là Come […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1020-1055)

Truyện Kiều (Câu 1020-1055) Nguyễn Du 1020.Làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau?Lặng nghe ngẫm nghĩ gót đầu,Thưa rằng: “Ai có muốn đâu thế nàyĐược như lời thế là may,Hẳn rằng mai có như rày cho chăng? 1025.Sợ khi ong bướm đãi đằng,Đến điều sống đục, sao bằng thác trong!Mụ rằng: “Con hãy thong […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 985-1020)

Truyện Kiều (Câu 985-1020) Nguyễn Du 985.Thương ôi! Tài sắc bậc này,Một dao oan nghiệt đứt dây phong trần.Nỗi oan vỡ lở xa gần,Trong nhà người chật một lần như nen.Nàng thì bằn bặt giấc tiên, 990.Mụ thì cầm cập mặt nhìn, hồn bay.Vực nàng vào chốn hiên tây,Cắt người coi sóc rước thầy thuốc […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (950-985)

Truyện Kiều (Câu 950-985) Nguyễn Du 950.Tú Bà vắt nóc lên giường ngồi ngay.Dạy rằng: “Con lạy mẹ đây,Lạy rồi sang lạy cậu mày bên kia!”Nàng rằng: “Phải bước lưu ly,Phận hèn vâng đã cam bề tiểu tinh. 955.Điều đâu lấy yến làm oanh,Ngây thơ chẳng biết là danh phận gì?Đủ điều nạp thái, vu […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 915-950)

Truyện Kiều (Câu 915-950) Nguyễn Du 915.Dặm khuya, ngất tạnh, mù khơi,Thấy trăng mà thẹn những lời non sông.Rừng thu từng biếc xen hồng,Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn.Những là lạ nước lạ non, 920.Lâm Truy vừa một tháng tròn tới nơi.Xe châu dừng bánh cửa ngoài,Rèm trong đã thấy một người bước […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 880-915)

Truyện Kiều (Câu 880-915) Nguyễn Du 880.Trăm năm để một tấm lòng từ đây.Xem gương trong bấy nhiêu ngày,Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già.Khi về, bỏ vắng trong nhà,Khi vào dùng dắng, khi ra vội vàng. 885.Khi ăn, khi nói lỡ làng,Khi thầy, khi tớ xem thường xem khinh.Khác màu kẻ quý người […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 845-880)

Truyện Kiều (Câu 845-880) Nguyễn Du 845.Tiếc thay! Một đóa trà mi,Con ong đã tỏ đường đi lối về.Một cơn mưa gió nặng nề,Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.Đêm xuân một giấc mơ màng, 850.Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ.Giọt riêng tầm tã tuôn mưa,Phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 810=845)

Truyện Kiều (Câu 810-845) Nguyễn Du 810.Làng chơi đã trở về già hết duyên. .Tình cờ chẳng hẹn mà nên,Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường.Chung lưng mở một ngôi hàng,Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề. 815.Dạo tìm khắp chợ thì quê,Giả danh hầu hạ, dạy nghề ăn chơi.Rủi may, âu cũng […]