Archive | January 23, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (950-985)

Truyện Kiều (Câu 950-985) Nguyễn Du 950.Tú Bà vắt nóc lên giường ngồi ngay.Dạy rằng: “Con lạy mẹ đây,Lạy rồi sang lạy cậu mày bên kia!”Nàng rằng: “Phải bước lưu ly,Phận hèn vâng đã cam bề tiểu tinh. 955.Điều đâu lấy yến làm oanh,Ngây thơ chẳng biết là danh phận gì?Đủ điều nạp thái, vu […]